A www.uniqueandco.hu domain és honlap tulajdonosa, üzemeltetője a Maxmax Magyarország Kft.

A honlap múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, nem kizárólagosan beleértve minden vonatkozó szoftvert bármely formájában, az oldal felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, hang- és videó anyagokat, műalkotásokat, grafikus anyagokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, a honlap minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a tulajdonoshoz köthető anyagot, magát a honlap szolgáltatást, a honlap szolgáltatáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, a honlap felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket (egyenként és összességében “Tartalmakat”) a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom védi, és azok a Maxmax Magyarország Kft. tulajdonai.

A honlap, és annak mindenkori tartalma a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra nem használható fel. A felhasználó/olvasó beleegyezik, hogy a honlap bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A felhasználó/olvasó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzés alatt álló tartalmat a honlapon, beleértve ebbe a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket.

A tulajdonos a felhasználóknak/olvasóknak nyújt egy korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem kereskedelmi, visszavonható, nem átruházható felhatalmazást, hogy a Tartalmak egyetlen példányát megtekintse (kivéve a forrás- és objektumkódokat), mely általánosságban nyilvánosan elérhető a honlap szolgáltatáson, feltéve, hogy

1. a felhasználó megőriz minden védjegyet, szerzői jogi vagy tulajdoni jogi értesítést, amit az eredeti tartalom vagy a felhasználó által készített bármely másolat tartalmaz,
2. a felhasználó nem engedi, segíti vagy felbújtja bármely harmadik személyt (akár haszonszerzési céllal, akár anélkül), hogy lemásolják vagy átalakítsák a honlap bármely szoftverének objektum-kódját vagy más kódját; hogy az eredeti alapján újraalkossák, visszafejtsék, módosítsák vagy megkíséreljék felfedni a honlap szolgáltatás bármely részének forráskódját; vagy a honlap szolgáltatáson keresztül elérhető bármely olyan szoftverét vagy más termékét vagy folyamatát, és
3. nem próbál meg semmilyen kódot vagy terméket beilleszteni, hogy manipulálja a Tartalmakat bármilyen módon, ami a felhasználói élményt bárhogyan is befolyásolja.

A felhasználó/olvasó (és általa más harmadik személy) nem jogosult a Tartalmakat átrendezni, módosítani, kicserélni, nyilvánossággal megosztani, továbbadni, közzétenni, újra közzétenni, terjeszteni, sugározni, terjeszteni, eladni, bérelni, bérbe adni, feltölteni, belőle kereskedelmi célú származékos anyagokat készíteni, vagy másképpen felhasználni. Bármely Tartalom tiltott vagy jogszerűtlen felhasználása szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi eljárást von maga után a vonatkozó jogszabályok szerint.

Kelt: Budapest, 2014. október 31.